Sprawozdanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla przedszkolaków na plakat pt. „100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

W dniach od 1 października do 6 listopada 2018 roku zorganizowany został ogólnopolski konkurs plastyczny, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym na plakat pod hasłem:
„100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach było: rozpowszechnianie wiedzy na temat Polski, rozwijanie poczucia przynależności narodowej, promowanie twórczości dziecięcej, zachęcanie do aktywności plastycznej, odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego, doskonalenie sprawności manualnych.

pełna treść Sprawozdania dostępna po kliknięciu w poniższe miniatury