19 DNI przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Każdego roku w dniach 1-19 listopada Miasto Tychy wraz z organizacjami i placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 DNI przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
Działanie to wpisało się na stałe w harmonogram akcji w naszym mieście. Celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy.

W związku z powyższym na zlecenie Urzędu Miasta Tychy, fundacja „Po skrzydła” przeprowadzi warsztaty dla osób dorosłych – rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Warsztaty dla specjalistów odbędą się 5 oraz 19 listopada, natomiast warsztaty dla rodziców zaplanowane zostały na 17 listopada.