Miesiąc: Maj 2020

Ogłoszenia

Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r. w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.
W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.
Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentu.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 26.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 25.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 24.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Ogłoszenia

Wznowienie opieki, informacja dla rodziców składających wnioski.

Informuję, że dzieci których rodzice złożyli wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej od dnia 25 maja zostały zakwalifikowane.Dyrektor Przedszkola nr 6.

Read More
Ogłoszenia

Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej.

Rodzice, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej od 25 maja 2020r. i spełniają wymagane kryteria proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną skanu wypełnionego i podpisanego wniosku. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane do opieki przedszkolnej to w pierwszym dniu pobytu należy dostarczyć oryginał wniosku. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają dzieci zgłoszone wcześniej.

Read More
Ogłoszenia

Wniosek o wznowienie realizacji zajęć rewalidacyjnych w okresie epidemii wirusa.

Wniosek wypełniają TYLKO rodzice dzieci objętych wcześniej procesem rewalidacji.

Read More