Dzień: 22 maja 2020

Ogłoszenia

Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej.

Rodzice, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej od 25 maja 2020r. i spełniają wymagane kryteria proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną skanu wypełnionego i podpisanego wniosku. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane do opieki przedszkolnej to w pierwszym dniu pobytu należy dostarczyć oryginał wniosku. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają dzieci zgłoszone wcześniej.

Read More