Dzień: 30 października 2020

Ogłoszenia

19 DNI przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Każdego roku w dniach 1-19 listopada Miasto Tychy wraz z organizacjami i placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 DNI przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Działanie to wpisało się na stałe w harmonogram akcji w naszym mieście. Celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców […]

Read More