Misie

Biedronki
Kaczorki
Misie
Motylki
Muchomorki
Pszczółki
Skrzaty
Tygryski
Żabki
Zajączki
Żuczki

Lekcja higieny #wirusoochrona

Do akcji informacyjno-edukacyjnej organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pt. #Wirusoochrona włączyło się także nasze przedszkole. Akcja miała na celu przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci, przypominających przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. Dzieci z wszystkich grup pogłębiły wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom […]

Read More
Kaczorki
Misie
Pszczółki
Żabki
Zajączki
Żuczki

Przegląd Wiersza Gwarą Śląską.

Już po raz siódmy w naszym przedszkolu odbył się Przedszkolny Przegląd Wiersza Gwarą. Udział w przeglądzie wzięły udział dzieci z grup: Żabki, Zajączki, Żuczki, Kaczorki, Pszczółki i Misie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Read More