Logopedia

Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 37.

„Rysowane wierszyki” mówią o rzeczach, zwierzętach, osobach, są typową formą rysunku narastającego związanego ze słowem. W trakcie mówienia bowiem powstaje rysunek, jako efekt ruchu towarzyszącego mowie.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 36.

„Wyliczanki wprowadzające dziecko w świat liczb” cz. II.
Powtarzane kilkakrotnie dają dziecku sposobność do włączania się w recytację. Mamy wówczas wyjątkową okazję do radosnej zabawy z dzieckiem…

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 35.

„Rysowane wierszyki” mówią o rzeczach, zwierzętach, osobach, są typową formą rysunku narastającego związanego ze słowem.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 34.

Usprawnianie orientacji przestrzennej: różnicowanie lewej i prawej strony w schemacie/ w świadomości własnego ciała (rozpatrując otoczenie ze swego punktu widzenia); utrwalanie umiejętności różnicowania stron ciała cz. III.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 33.

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne.
„Wyliczanki wprowadzające dziecko w świat liczb” cz. I.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 32.

„Zabawy paluszkowe” cz. II.
Trudniejsze zabawy – precyzyjne operowanie palcami i dłońmi

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 31.

„Zabawy paluszkowe” cz. I.
„Zabawy paluszkowe” są zarówno znakomitym ćwiczeniem językowym, bowiem rozwijają pamięć słuchową, poprawiają zdolność koncentracji uwagi i wzbogacają słownictwo dziecka…

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 30.

„Wierszyki i piosenki do pokazywania” cz. I.
„Wierszyki i piosenki do pokazywania” ułatwiają orientację w schemacie własnego ciała. Te krótkie teksty rozwijają/doskonalą pamięć słuchową sekwencyjną, wzbogacają słownictwo, usprawniają też rozwój motoryczny dziecka, a ćwiczenie funkcji słuchowych wydłuży czas koncentracji na zadaniach.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 29.

Usprawnianie orientacji przestrzennej: różnicowanie lewej i prawej strony w schemacie/w świadomości własnego ciała (rozpatrując otoczenie ze swego punktu widzenia); utrwalanie umiejętności różnicowania stron ciała cz. II.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 28.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More