Logopedia

Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 30.

„Wierszyki i piosenki do pokazywania” cz. I.
„Wierszyki i piosenki do pokazywania” ułatwiają orientację w schemacie własnego ciała. Te krótkie teksty rozwijają/doskonalą pamięć słuchową sekwencyjną, wzbogacają słownictwo, usprawniają też rozwój motoryczny dziecka, a ćwiczenie funkcji słuchowych wydłuży czas koncentracji na zadaniach.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 29.

Usprawnianie orientacji przestrzennej: różnicowanie lewej i prawej strony w schemacie/w świadomości własnego ciała (rozpatrując otoczenie ze swego punktu widzenia); utrwalanie umiejętności różnicowania stron ciała cz. II.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 28.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 27.

Usprawnianie orientacji przestrzennej: różnicowanie lewej i prawej strony w schemacie/w świadomości własnego ciała (rozpatrując otoczenie ze swego punktu widzenia); utrwalanie umiejętności różnicowania stron ciała cz. I.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 26.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 25.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 24.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 23.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 22.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More
Logopedia

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 21.

Przedstawiamy proste zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zestaw ćwiczeń proponuje Joanna Wyszyńska – logopeda.

Read More