Ogłoszenia

Ogłoszenia

Płatności online już dostępne.

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej

Read More
Ogłoszenia

UWAGA RODZICE!

W pierwszym dniu przyjścia dziecka należy przynieść zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola…

Read More
Ogłoszenia

Wysokość opłat za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę i realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach: 8.00-13.00 (5 godzin dziennie)Świadczenie opieki nad dziećmi (czas poza podstawą programową): opłata za 1 godzinę – 1,00 zł Wysokość opłat za 3 posiłki od dnia 01.08.2020 r. wynosi 10,00 zł w tym: śniadanie: 2,00 zł obiad: 6,00 zł podwieczorek: 2,00 zł Wysokość […]

Read More
Ogłoszenia

Rachunek za czerwiec.

UWAGA RODZICE
W dniu 01.07.2020r został wygenerowany rachunek ZA MIESIĄC CZERWIEC 2020r.

Read More
Ogłoszenia

Dyżur wakacyjny – jak potwierdzić.

Uwaga Rodzice!Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym będzie możliwe w dniach od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 poprzez złożenie wniosku do skrzynki podawczej znajdującej się w placówce.

Read More
Ogłoszenia

Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r. w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.
W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.
Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentu.

Read More
Ogłoszenia

Wznowienie opieki, informacja dla rodziców składających wnioski.

Informuję, że dzieci których rodzice złożyli wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej od dnia 25 maja zostały zakwalifikowane.Dyrektor Przedszkola nr 6.

Read More