Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rachunek za czerwiec.

UWAGA RODZICE
W dniu 01.07.2020r został wygenerowany rachunek ZA MIESIĄC CZERWIEC 2020r.

Read More
Ogłoszenia

Dyżur wakacyjny – jak potwierdzić.

Uwaga Rodzice!Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym będzie możliwe w dniach od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 poprzez złożenie wniosku do skrzynki podawczej znajdującej się w placówce.

Read More
Ogłoszenia

Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r. w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.
W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.
Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentu.

Read More
Ogłoszenia

Wznowienie opieki, informacja dla rodziców składających wnioski.

Informuję, że dzieci których rodzice złożyli wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej od dnia 25 maja zostały zakwalifikowane.Dyrektor Przedszkola nr 6.

Read More
Ogłoszenia

Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej.

Rodzice, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej od 25 maja 2020r. i spełniają wymagane kryteria proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną skanu wypełnionego i podpisanego wniosku. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane do opieki przedszkolnej to w pierwszym dniu pobytu należy dostarczyć oryginał wniosku. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają dzieci zgłoszone wcześniej.

Read More
Ogłoszenia

Wniosek o wznowienie realizacji zajęć rewalidacyjnych w okresie epidemii wirusa.

Wniosek wypełniają TYLKO rodzice dzieci objętych wcześniej procesem rewalidacji.

Read More
Ogłoszenia

Wznowienie działalności Przedszkola nr 6.

Uruchomienie działalności przedszkola nr 6 podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Read More
Ogłoszenia

Otwarcie przedszkoli w Tychach.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo zarówno dzieci, rodziców jak i pracowników w przedszkolach Prezydent Miasta Tychy podjął decyzję o otwarciu placówek przedszkolnych 25 maja. Proszę zapoznać się z oficjalną informacją Urzędu Miasta Tychy w sprawie otwarcia przedszkoli.

Read More
Ogłoszenia

Zajęcia zawieszone.

Dyrektor Przedszkola nr 6 w Tychach informuje o zawieszeniu zajęć w okresie od 6.05.2020r. do 24.05.2020r. za zgodą organu prowadzącego.

Read More