Dyżur wakacyjny – jak potwierdzić.

Uwaga Rodzice!
Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym będzie możliwe w dniach od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 poprzez złożenie wniosku do skrzynki podawczej znajdującej się w placówce.