Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach, oferta wsparcia szkół na rok szkolny 2021/2022

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W TYCHACH
 

Zapisy do grup telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa 16 – liczba miejsc ograniczona

nr telefonu 513 032 811; 32 227 23 92.

                                                           DLA UCZNIÓW:

LP. NAZWA PROWADZĄCY UWAGI
1. Trening umiejętności społecznych dla dzieci przedszkolnych mgr Anna Kożdoń-Spyra mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot Cały rok szkolny Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami
2. Grupa Logo-słuchy dla dzieci 5-6 letnich mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, mgr Aneta Malińska Cały rok szkolny Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami
3.   Trening umiejętności społecznych dla dzieci szkolnych mgr Anna Kożdoń-Spyra, mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot Cały rok szkolny Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami
4. „Trening uważności żabki” (na terenie przedszkoli) mgr Agata Szczupłakiewicz, mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, mgr Joanna Gajda- Dziuba, mgr Anna Krzystyniak Cały rok szkolny Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami
5. Grupy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z zaburzonym rozwojem emocjonalnym: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII mgr Joanna Kośmińska Cały rok szkolny Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami
6. E-poradnia dla uczniów mgr Agata Olczak mgr Lucyna Kubecko Cały rok szkolny Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami
7. Indywidualna diagnoza predyspozycji i uzdolnień zawodowych mgr Agnieszka Ossowska Zgodnie z zapotrzebowaniem

DLA RODZIN

LP. NAZWA I INFORMACJA DLA KOGO PROWADZĄCY UWAGI
1. Terapia rodzin mgr Alicja Jendrasik dr Barbara .Czarnota-Palenik mgr Anna Pałka Cały rok szkolny

DLA RODZICÓW

LP. NAZWA I INFORMACJA DLA KOGO PROWADZĄCY UWAGI
1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ze szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień tej grupy dzieci od internetu mgr Anna Kożdoń-Spyra dr Barbara Czarnota-Palenik Raz w miesiącu Cały rok szkolny
2. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju emocjonalno-społecznym mgr Joanna Kośmińska Raz w miesiącu Cały rok szkolny
3. E-poradnia dla rodziców mgr Agata Olczak mgr Lucyna Kubecko Cały rok szkolny Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami
4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z depresją mgr Joanna Kustwan mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot Cały rok szkolny Raz w miesiącu
5. „Rodzinne puzzle” – grupa wsparcia dla rodziców dzieci z rodzin patchworkowych, niepełnych i innych mgr Ewa Runowska dr Barbara Czarnota-Palenik Po naborze do grupy Raz w miesiącu
6. Warsztaty dla rodziców: „Szkoła dla rodziców
 i wychowawców”
mgr Lucyna Kubecko mgr Agata Olczak   Po naborze do grupy 7-10 spotkań
7. Warsztaty dla rodziców „Rodzicielstwo w czasach pandemii” mgr Joanna Kustwan mgr Lucyna Kubecko Po naborze do grupy 7-10 spotkań
8. Warsztaty dla rodziców „Trudny nastolatek w trudnych czasach” mgr Joanna Kustwan mgr Lucyna Kubecko Po naborze do grupy 7-10 spotkań
9. „Warsztaty dla dobrych rodziców” mgr Iwona Jaźwa mgr Barbara Górnik Po naborze do grupy

Planowane zajęcia dla rodziców w ramach „Akademii Świadomego Rodzica”

AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA
lp Temat Prowadzący Termin Uwagi
1 „Adaptacja do przedszkola z uwzględnieniem sytuacji wynikającej z pandemii” mgr Anna Kożdoń-Spyra 22.09.2021 godz. 17 Webinar
2 Bezpieczeństwo w sieci i higiena cyfrowa uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych   mgr Weronika Zawisza-Grzanka 7.10.2021 godz. 17 Włączenie konsultanta wydziału prewencji komendy policji
3 Bezpieczeństwo w sieci i higiena cyfrowa dzieci przedszkolnych   mgr Weronika Zawisza-Grzanka 21.10.2021 godz. 17 Włączenie konsultanta wydziału prewencji komendy policji
4 Gotowość szkolna i jak ją osiągnąć mgr Anita Szubert, mgr Magdalena Ryś II połowa października Webinar
5 „Czarne chmury nad okresem dojrzewania czyli o depresjach i samookaleczeniach mgr Joanna Kustwan Listopad 2021 Webinar lub stacjonarnie
6 „Jak mówić, żeby się zrozumieć – czyli o tym jak dbać o relacje w rodzinie i skutecznie rozwiązywać konflikty” mgr Anna Pałka, mgr Agnieszka Witkowska Listopad 2021 Webinar lub stacjonarnie
7 Jak wychowywać do odpowiedzialności mgr Joanna Kośmińska 15.11.2021 Stacjonarnie sala 17
8 Moje dziecko w roli ucznia – rodzicielskie wspieranie rozwoju emocjonalno –  społecznego” (w tym: wzmacnianie motywacji , komunikacja wzmacniająca) mgr Weronika Zawisza-Grzanka, mgr Agata Szczupłakiewicz Grudzień 2021 Webinar lub stacjonarnie
9 „Jak radzić sobie ze złością dziecka” mgr Anna Pilszek mgr Barbara Górnik Styczeń 2022 Webinar lub stacjonarnie
10 „Jak rozumieć i wspierać dziecko” mgr Weronika Zawisza-Grzanka, mgr Agata Szczupłakiewicz Luty 2022 Webinar lub stacjonarnie
11 Jak pomóc dziecku wybrać zawód mgr Agnieszka Ossowska Luty 2022 Webinar lub stacjonarnie
12 „Jak pomóc dziecku poradzić sobie z trudnymi emocjami” mgr Anna Pilszek mgr Barbara Górnik Marzec 2022 Webinar lub stacjonarnie
13 Nastolatek – instrukcja obsługi mgr Joanna Kustwan Marzec 2022 Webinar lub stacjonarnie
14 „Jak wspierać motywację dziecka do nauki” mgr Iwona Stefańska mgr Joanna Kuzio Maj 2022 Stacjonarnie

DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

LP. NAZWA I INFORMACJA DLA KOGO PROWADZĄCY UWAGI
1. „Budzący się dorośli” – grupa wsparcia dla ludzi poszukujących nowych rozwiązań w edukacji mgr Ewa Runowska, mgr Magdalena Ryś Po naborze do grupy – raz w miesiącu
2. Nauczyciel Przedszkolaka z Pasją mgr Ewa Runowska, mgr Magdalena Ryś Po naborze do grupy – raz w miesiącu
3. Warsztaty dla dorosłych wspierających dzieci „Komunikacja empatyczna w oparciu o NVC czyli jak wspierać dzieci z sercem i głową” mgr Ewa Runowska mgr Magdalena Ryś Po naborze do grupy Raz w miesiącu