Ograniczenie funkcjonowania Przedszkola.

Uwaga Rodzice!!!
Informujemy, że w dniach od 29 marca do 18 kwietnia br. przedszkole będzie funkcjonowało z pewnymi ograniczeniami.

Opieką przedszkolną mogą być objęte wyłącznie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci osób wykonujących zawody medyczne, dzieci rodziców pracujących w służbach mundurowych. Jeśli jest taka potrzeba, to ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu wychowawcy grupy lub dyrektorowi przedszkola. Prosimy też o przemyślenie ewentualnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19