Rekrutacja Do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na Rok Szkolny 2020/2021.

Wszystkie informacje zostały opublikowane na stronie internetowej:
https://przedszkola-tychy.nabory.pl/

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz wybranych przedszkolach niepublicznych, realizujących w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022dla Miasta Tychy zadanie publiczne rozpoczyna się dnia 10 lutego 2020 r.