REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 znajdują się na stronie: https://przedszkola-tychy.nabory.pl
Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) do skrzynki podawczej znajdującej się w naszym przedszkolu.

Termin składania dokumentów: od 8 lutego do 22 lutego 2021 r. do godz.15:00.

W przypadku zapytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 2195486 lub na adres mailowy: p6@oswiata.tychy.pl