Wycieczka Żuczków do Chlebowej Chaty w Górkach Małych.