IV Spartakiada Sportowa Przedszkolaków z Klubem Osiedlowym „Uszatek”.

Dnia 30 maja 2017 r. odbyła się IV Spartakiada Przedszkolaków zorganizowana przez Klub Osiedlowy „Uszatek”. Uczestniczyła w niej reprezentacja naszego przedszkola, w której składzie znalazły się dzieci z grup Żuczki, Żabki, Kaczorki i Pszczółki. Zawody, których głównym celem była dobra zabawa, rywalizacja fair play oraz integracja dzieci z różnych przedszkoli miała miejsce na boisku wielofunkcyjnym na os. M.
Dzieci wzięły udział w dwóch turniejach: piłkarskim oraz sprawnościowym. Efektem zmagań małych przedszkolaków było zdobycie I miejsca w turnieju piłki nożnej oraz II miejsca w konkurencjach sprawnościowych.

Naszym sportowcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs pt. „Dokarmiamy ptaki”, sprawozdanie.

W marcu 2017r odbył się zorganizowany przez Nadleśnictwo Kobiór konkurs pt. „Dokarmiamy ptaki”.
Przedmiotem konkursu było stworzenie karmnika dla ptaków z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów (najlepiej z recyklingu).
Głównym celem konkursu było propagowanie wśród dzieci zainteresowania i szacunku dla przyrody, potrzeby jej nieustannej ochrony oraz ukazanie bogactwa przyrodniczego lasów pszczyńsko – kobiórskich..
W konkursie wzięły udział dzieci i rodzice z wszystkich grup w przedszkolu. Wykonano 13 karmników z materiałów recyklingowych i nie tylko. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jury, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na materiały z jakich wykonano pracę, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.
Laureatami konkursu zostali:
- dzieci i nauczyciel grupy Muchomorki
- dzieci i nauczyciel grupy Zajączki
- Maksymilian S. z rodzicami z grupy Tygryski
- Oliwia S. z rodzicami z grupy Kaczorki.
Wszyscy laureaci I etapu na szczeblu przedszkolnym zostali również wytypowani do nagród w etapie II, który odbył się bezpośrednio u organizatora konkursu w Nadleśnictwie Kobiór. Oliwia i Maksymilian wraz z rodzicami nagrody odebrali osobiście.