IV Spartakiada Sportowa Przedszkolaków z Klubem Osiedlowym „Uszatek”.

Dnia 30 maja 2017 r. odbyła się IV Spartakiada Przedszkolaków zorganizowana przez Klub Osiedlowy „Uszatek”. Uczestniczyła w niej reprezentacja naszego przedszkola, w której składzie znalazły się dzieci z grup Żuczki, Żabki, Kaczorki i Pszczółki. Zawody, których głównym celem była dobra zabawa, rywalizacja fair play oraz integracja dzieci z różnych przedszkoli miała miejsce na boisku wielofunkcyjnym na os. M.
Dzieci wzięły udział w dwóch turniejach: piłkarskim oraz sprawnościowym. Efektem zmagań małych przedszkolaków było zdobycie I miejsca w turnieju piłki nożnej oraz II miejsca w konkurencjach sprawnościowych.

Naszym sportowcom serdecznie gratulujemy!

Edukacja regionalna w przedszkolu.

Dzieci z grupy „Pszczółki” zostały zwycięzcami wojewódzkiego konkursu „Śląskie Śpiewanki” oraz „Pogodomy po naszymu”.
W grupie „Pszczółki” już drugi rok realizowany jest program autorski nauczycielki Sylwii Wysockiej-Rojek: „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” – gdzie podczas różnorodnych zajęć w formie wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, koła regionalnego, nauki tańców i piosenek, przybliżania tradycji – dzieci poznają wszystko to, co wiąże się z regionem w którym mieszkają – Śląskiem. Swoje umiejętności wokalne oraz znajomość śląskich pieśni nasze dzieci zaprezentowały w wojewódzkim konkursie „Śląskie Śpiewanki” – zespół zdobył I miejsce, a w kategorii soliści – Matylda Szachnowska również zajęła I miejsce. W konkursie gwary „Pogodomy po naszymu” Ania Rozmus-Stefaniak zajęła II miejsce za recytację wiersza „Sznupaczka” autorstwa nauczycielki Sylwii Wysockiej-Rojek.