Harmonogram działań związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020