Informacja dla rodziców dzieci 6 – letnich.

Dyrektor i rada pedagogiczna Zespołu Szkół Muzycznych
im. Feliksa Rybickiego w Tychach serdecznie zapraszają na
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
3 lutego (piątek)  w godz. 1700 -  2000
Oprócz możliwości zapisu do szkoły oraz uzyskania niezbędnych informacji,
będzie można zwiedzić budynek i wziąć udział w zajęciach otwartych z udziałem kandydatów.