Informacja dla rodziców.

Niezależnie od stanowiska MEN, oceniając realne możliwości naszego przedszkola, a jednocześnie mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, proszę o zapoznanie się z pismem dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty na temat możliwej do zrealizowania w mieście Tychy organizacji pracy szkół i przedszkoli w czasie strajku.strajk1 strajk2