Ważna informacja, potrzebne zaświadczenie lekarskie.

W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy dostarczyć:
1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka z zapisem, że może uczęszczać do przedszkola.
2. Obuwie zmienne dobrze trzymające się na stopie.