Wysokość opłat za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę i realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach: 8.00-13.00 (5 godzin dziennie)
Świadczenie opieki nad dziećmi (czas poza podstawą programową): opłata za 1 godzinę – 1,00 zł

Wysokość opłat za 3 posiłki od dnia 01.08.2020 r. wynosi 10,00 zł
w tym:

  • śniadanie: 2,00 zł
  • obiad: 6,00 zł
  • podwieczorek: 2,00 zł

Wysokość opłat za poszczególne posiłki ustala dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym.
Termin płatności za miniony miesiąc: do 15 dnia następnego miesiąca.