Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 17.

Ćwiczenia usprawniające motorykę dolnej szczęki cz. II.

Ćwiczenia czynne żuchwy przeprowadzamy z dzieckiem przed lustrem, zwracając szczególną uwagę na to, aby były one wykonywane przez dziecko z dużą precyzją.

  • Zabawa „Zamykanie i otwieranie drzwi” – płynne i powolne opuszczanie dolnej szczęki (szerokie otwieranie ust, jak podczas wymawiania samogłoski [a], zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom) i jej unoszenie. Powtarzamy 5 razy.
  • Zabawa „Krowa”. Dziecko wyobraża sobie, że jest krówką przeżuwającą trawę – wykonuje koliste, powolne ruchy żuchwy, przy zamkniętych ustach (do 20 sekund).
  • Zabawa „Winda” – płynne i powolne opuszczanie i unoszenie dolnej szczęki, trzymając palec wskazujący na brodzie. Powtarzamy 5 razy.
  • Zabawa „Pyszne ciasto”. Dziecko wyobraża sobie, że odgryzło bardzo duży kawałek ciasta, który teraz trzeba pogryźć – oczywiście przy zamkniętych ustach (do 20 sekund).
  • Wykonywanie szybkich, rytmicznych, drobnych ruchów żuchwy, wymawiając cicho: bababa. Dziecko wymawia sylabę „ba” – wielokrotnie – w trakcie jednej fazy wydechowej (podczas jednego wydechu). Powtarza 3 razy.
  • Zabawa „Guma do żucia” – żucie gumy lub naśladowanie tej czynności, oczywiście przy zamkniętych ustach.

Radosnej zabawy 🙂