Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 29.

Logopeda nie zajmuje się wyłącznie zaburzeniami artykulacji. Pomaga także m.in. w przypadkach różnych barier w obrębie komunikacji.

Usprawnianie orientacji przestrzennej: różnicowanie lewej i prawej strony w schemacie/w świadomości własnego ciała (rozpatrując otoczenie ze swego punktu widzenia); utrwalanie umiejętności różnicowania stron ciała cz. II.

Dziecko stopniowo zdaje sobie sprawę z tego, że coś znajduje się przed nim lub za nim, jest nad nim lub pod nim, bywa po jego lewej lub prawej stronie. Mówiąc o rozwijaniu orientacji przestrzennej, mówimy o rozwijaniu umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni, lepiej rozumieć swoje otoczenie, prowadzić swobodne rozmowy o tym, co się wokół niego znajduje.

Wskazane dla „wdrukowania się” w dziecięcą świadomość strony lewej i prawej jest, aby dziecko miało gumkę frotkę na lewym nadgarstku w trakcie wszystkich proponowanych z tego zakresu ćwiczeń. Dorosły zakłada gumkę frotkę na lewy nadgarstek dziecka, bo bliżej jest serca, które różnicuje strony ciała. Odniesienie do konkretów ułatwia dziecku różnicowanie lewej i prawej strony ciała: „Pamiętam, że to jest lewa strona, bo serce mam po lewej stronie”.
Wykształcanie umiejętności różnicowania lewej i prawej strony w schemacie własnego ciała omówiłam w cz. I.

  • Dorosły staje obok dziecka (oboje patrzą w tę samą stronę) i mówi:
  • Podnieś lewą rękę do góry. (Dziecko wykonuje polecenie.)
  • Pomachaj prawą ręką.
  • Tupnij lewą nogą.
  • Stań na prawej nodze.
  • Wskaż prawe oko.
  • Wskaż lewe ucho.

Dziecko trzyma w każdej dłoni zabawkę lub inny przedmiot i słownie określa strony ciała. Dorosły pyta, dziecko odpowiada na pytanie pełnym zdaniem (a nie jednym słowem).
Co trzymasz w prawej dłoni?
Co trzymasz w lewej dłoni?

Osoba dorosła kilkakrotnie śpiewa lub recytuje tekst z interpretacją ruchową. Kilka razy powtórzony daje dziecku sposobność do włączenia się do zabawy.
O jak przyjemnie i jak wesoło w pingwinka bawić się, się, się.
(Na „się, się, się” wykonujemy trzy skoki obunóż do przodu.)
Raz nóżka w prawo,
(wystawiamy prawą nogę w prawą stronę)
raz nóżka w lewo,
(wystawiamy lewą nogę w lewą stronę)
Do przodu,
(wykonujemy skok obunóż do przodu)
do tyłu
(wykonujemy skok obunóż do tyłu)
i raz, dwa i trzy!
(Wykonujemy trzy skoki obunóż do przodu.)

Radosnej zabawy ☺
Dziękuję za poświęcony czas.