Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zestaw 34.

Logopeda nie zajmuje się wyłącznie zaburzeniami artykulacji. Pomaga także m.in w przypadkach różnych barier w obrębie komunikacji.

Usprawnianie orientacji przestrzennej: różnicowanie lewej i prawej strony w schemacie/ w świadomości własnego ciała (rozpatrując otoczenie ze swego punktu widzenia); utrwalanie umiejętności różnicowania stron ciała cz. III.

Dziecko stopniowo zdaje sobie sprawę z tego, że coś znajduje się przed nim lub za nim, jest nad nim lub pod nim, bywa po jego lewej lub prawej stronie. Mówiąc o rozwijaniu orientacji przestrzennej, mówimy o rozwijaniu umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni, lepiej rozumieć swoje otoczenie, prowadzić swobodne rozmowy o tym, co się wokół niego znajduje.

Wskazane dla „wdrukowania się” w dziecięcą świadomość strony lewej i prawej jest, aby dziecko miało gumkę frotkę na lewym nadgarstku w trakcie wszystkich proponowanych z tego zakresu ćwiczeń. Dorosły zakłada gumkę frotkę na lewy nadgarstek dziecka, bo bliżej jest serca, które różnicuje strony ciała. Odniesienie do konkretów ułatwia dziecku różnicowanie lewej i prawej strony ciała: „Pamiętam, że to jest lewa strona, bo serce mam po lewej stronie”.
Wykształcanie umiejętności różnicowania lewej i prawej strony w schemacie własnego ciała omówiłam w cz. I.

Dorosły staje obok dziecka (oboje patrzą w tę samą stronę) i mówi:
Podnieś prawą rękę do góry. (Dziecko wykonuje polecenie.)
Pomachaj lewą ręką.
Zasłoń lewą dłonią lewe ucho.
Zasłoń prawą dłonią prawe ucho.
Zasłoń prawą dłonią lewe ucho.
Tupnij prawą nogą.
Stań na lewej nodze.

Teraz potrzebne będą: kartka formatu A4 i kredki.
Dorosły siada obok dziecka i mówi:
Narysuj słoneczko w lewym górnym rogu kartki.
Postaw kropkę w prawym dolnym rogu kartki.
Narysuj piłkę w lewym dolnym rogu kartki.
Rysuj serduszka z lewego brzegu kartki do prawego.

Dziecko trzyma w każdej dłoni zabawkę lub inny przedmiot (np. kasztan, kamyk, mały klocek). Dorosły pyta, dziecko odpowiada na pytanie pełnym zdaniem (a nie jednym słowem).
Co trzymasz w prawej dłoni?
Co trzymasz w lewej dłoni?

W codziennych sytuacjach dziecko próbuje określać strony ciała.

Każdy sukces dziecka powinien być podziwiany. Uczymy przecież dziecko odczuwania radości z własnego wysiłku i satysfakcji płynącej z doprowadzenia zadania do końca.

Życzę radosnej zabawy 😄
Dziękuję za poświęcony czas.