Zmiana terminu potwierdzania przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola.

DRODZY RODZICE!!!
informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 zmianie ulega termin i sposób potwierdzania przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania.

W związku z przedłużeniem terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 zmianie ulega termin i sposób potwierdzania przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/89/20Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r.:

Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki przez rodzica kandydata zakwalifikowanego (elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki) 30 marca – 2 kwietnia  2020 r. do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz.10:00 poprzez publikację na stronie internetowej placówki lub będzie można uzyskać informacje wysyłając zapytanie mailowo na adres przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Do pobrania:

Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021