Dzień: 2 listopada 2021

Ogłoszenia

Weź udział w bezpłatnym programie rehabilitacyjnym.

Celem programu jest utrzymanie w zatrudnieniu lub powrót do zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 lat (górna granica wieku dla kobiet wynosi poniżej 60 lat, a dla mężczyzn poniżej 65 lat) ze schorzeniami narządu ruchu.

Read More