Dzień: 2022-06-10

Żabki

Realizacja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

W grupie „Żabki”w roku szkolnym 2021/2022 zrealizowany został Ogólnopolski Program Edukacyjny Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” Celem programu było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Głównym założeniem projektu było kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie […]

Read More