REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na stronie: https://przedszkola-tychy.nabory.pl
Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza)
Wyżej wymienione dokumenty prosimy składać do skrzynki podawczej znajdującej się w naszym przedszkolu.

Termin składania dokumentów:
od 21 lutego do 7 marca 2022 r. do godz.15:00.

W przypadku zapytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 2195486 lub na adres mailowy: p6@oswiata.tychy.pl